תמונת מוח במנח סגיטלי עם ארטיפקט התקפלות

ארטיפקט התקפלות ב-MRI