הבדלי-מופע-בין-גלים

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE)