דימות נפחי תלת מימדי ב-MRI MRI - בדיקות ואפליקציות

 

 

דימות נפחי תלת מימדי ב-MRI היא טכניקה המתאפשרת למשל ברצפי גרדיאנט אקו, ובה לא רוכשים חתך אחד בכל פרק זמן אלא מידע מבלוק או מקובייה, ורק לאחר מכן חותכים את הנפח לחתכים הרצויים, כולל חתכים אלכסוניים. כך החתך יכול להיות קטן מאוד ולאפשר הדגמה מוצלחת של ההיפופיזה, עצב השמיעה או עצב הראייה – אזורים קטנים שהדגמתם מורכבת. רצף המשתמש בטכניקה זו הוא למשל רצף T1 weighted 3D volume gradient echo. רצף זה מסוגל לייצר חתכים דקים של תמונות T1 וכך להדגים היטב אזורים קטנים, כגון עצב השמיעה ועצב הראייה.