האם קיים דו"ח ממשלתי לגבי מספר סורקי MRI בישראל? MRI בישראל ובעולם

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מיוחדים מוציא מדי תקופה חוברת המסכמת את מצב המכשירים המיוחדים בישראל כדוגמת מספר סורקי MRI בישראל, מספר מכשירי ה-CT ומספרם של מכשירי אבחון וטיפול אחרים המצויים תחת פיקוח. כמו כן יש בו סיכום לגבי כמות הבדיקות הנערכות באותם מכשירים.