התוכנית הלאומית ל-MRI MRI בישראל ובעולם

 

התוכנית הלאומית ל-MRIהתוכנית הלאומית ל-MRI: התכנית הלאומית ל-MRI היא תוכנית שהגה השר יעקב ליצמן וצוותו בשנת 2015 במטרה לצמצם את התורים הארוכים לבדיקות ה-MRI בארץ. במסגרת התכנית, כבר בשנת 2016, יוגדל מספר מכשירי ה-MRI בבתי החולים כך שלכל בית חולים עם חדר מיון יהיה MRI. משרד הבריאות יממן חלק ניכר מעלויות הסורק. מטרות נוספות הם הקמת מרכז דימות ארצי אשר יכשיר טכנאים להפעלת סורק MRI, הרחבת שעות הפעילות של מכוני הדימות על מנת לקצר עומסים, הפעלת מוקד לקידום אפשרי של תורים חריגים ועוד.

מעיקרי התכנית:

  • תוספת של 7 מכשירים לבתי חולים ציבוריים כלליים עם חדר מיון ללא MRI, ותוספת 2 מכשירים לקופות חולים לאומית ומאוחדת. למכשירים אלו, משרד הבריאות יעניק סיוע במימון רכש MRI בסך 3 מיליון ₪ למכשיר. התכנית צפויה להביא לכך שבישראל יפעלו 46 מכשירי MRI.
  • העלאת ניצולת המכשירים הקיימים ל-24/6 ו- 24/7 לבדיקות דחופות, באופן מיידי בהתאם לצורך, וייעול הליכי הפענוח ובחינת הקמת מרכז פענוח לאומי.
    לצורך טיפול בהגדלת היקף הבדיקות המבוצעות במימון קופות החולים, גובש מודל תמרוץ להגדלת מספר הבדיקות במימון קופות החולים, לקיצור תור הממתינים לבדיקות, והוקצה תקציב ייעודי למודל.
  • לצורך טיפול בכוח אדם (טכנאים), הוקם מרכז ארצי להכשרת מקצועות הדימות, המשלב לימוד עיוני, מעשי וסימולטור מתקדם. כמו כן, יתווספו באופן מיידי 77 תקני טכנאים לבתי החולים הממשלתיים.
  • לצורך טיפול בכוח אדם (רופאים), יתווספו באופן מיידי  25 מתמחים ברדיולוגיה לתגבור התשתית העתידית. בנוסף, תושק תכנית Fellowship  לרדיולוגים מומחים שמטרתה להגדיל באופן מיידי את מספר המומחים היכולים לפענח בדיקות MRI. התכנית תביא לגידול  שנתי של כ-15% במספר הרדיולוגים המיומנים בפענוח MRI.
  • לצורכי מעקב ופיקוח יוקם מערך למעקב ודיווח על היקפי הבדיקות המבוצעות, זמני המתנה, דפוסי שימוש נוספים, סקרים לבדיקת התקדמות התכנית ועוד. במסגרת התכנית, ידווחו קופות החולים ויחידות ה-MRI במרכזים הרפואיים למשרד הבריאות את הנתונים הנדרשים. משרד הבריאות יפרסם את זמני המתנה לבדיקות במוסדות השונים.

התוכנית יצאה אל הפועל בספטמבר 2015, בהובלת שר הבריאות יעקב ליצמן, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב וראש מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות, ד"ר אסנת לוקסנבורג. בהתאם ללוחות הזמנים, מחזור שני של טכנאי רנטגן צפוי להתחיל את ההכשרה במרכז הרפואי שיבא במאי 2016.

קישור להצגת עיקרי התוכנית ולמצגת עליה