מהי מגנטיזציה רוחבית? MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

 

 

מגנטיזציה רוחביתמגנטיזציה רוחבית (transverse magnetization) היא המרכיב הרוחבי של וקטור המגנטיזציה הכוללת במישור XY. היא כוח שקיים לכל פרוטון, אך כאשר לא נשלח עדיין פלוס רדיו היא נחשבת לכוח זניח. פולס הרדיו מאפשר למגנטיזציה האורכית להיהפך למגנטיזציה רוחבית בעזרת הטיית המגנטיזציה מהרכיב האורכי לרכיב הרוחבי. כמו כן הפולס מכניס את מופעי הפרוטונים למופע משותף ואז מאפשר מדידה משמעותית של המגנטיזציה של הגוף (או של כל אובייקט אחר שנסרק). חשוב לזכור שב-MRI רק מגנטיזציה רוחבית מסוגלת להימדד.