מהי מגנטיזציה אורכית? MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

 

מגנטיזציה אורכיתמגנטיזציה אורכית (longitudinal magnetization) היא מרכיב של וקטור המגנטיזציה הכולל בכיוון השדה המגנטי הקבוע. פולס הרדיו גורם להפחתה של מרכיב זה עד כדי ביטולו, ולאחריו הוא חוזר בהדרגתיות למצבו הראשוני. זוהי בעצם המגנטיזציה של גוף האדם אשר אותה אפשר להטות למגנטיזציה רוחבית ואז להצליח למדוד אותה. את שיקום המגנטיזציה האורכית, לשם הבדלה בין הרקמות באיזור הסריקה, מודדים בעזרת קבוע זמן אשר נקרא T1 (זמן השיקום האורכי).