PET-MRI ודימות היברידי MRI - בדיקות ואפליקציות

PET-MRIישנם בדיקות, כגון SPECT או PET שמספקות מידע על הפעילות המטבולית של הגוף. מאידך, ישנם בדיקות כמו MRI ו-CT שמספקות יותר מידע אנטומי. בסוף שנות התשעים, עלתה המחשבה לשלב את שתי הטכנולוגיות בתוך מכשיר אחד וכך נוצרו, בין השאר, ה-PET-CT וה-PET-MRI.

דימות שכזה נקרא דימות משולב או דימות היברידי (hybrid imaging), שכן מבצעים בו למעשה שתי סריקות דימות ברצף באותו הנבדק: אחת רדיוגרפית ואחת גרעינית. כך אפשר לקבל בו זמנית מידע פיזיולוגי, מטבולי ותפקודי בעזרת ה-PET ומידע מבני בעזרת ה-CT או ה-MRI, ולאפיין באופן מדויק יותר את האזורים שבהם מתרחשת קליטה מוגברת של FDG (החומר הרדיואקטיבי בו משתמשים בבדיקת ה-PET). כמו בכל בדיקה טומוגרפית, התמונות המתקבלות מוצגות בחתכים (פרוסות), והרופא יכול לעיין בכל חתך בנפרד או לבנות תמונות תלת-ממדיות בעזרת המחשב. הודות לטכנולוגיה ממוחשבת מתקדמת אפשר לצפות בתמונות של כל בדיקה בנפרד או בשילוב של שתיהן.

בדיקת ה-PET-CT משמשת בעיקר לאבחון גידולים סרטניים, אך אפשר להיעזר בה גם לאבחון מצבים רפואיים אחרים, למשל לאבחון ממצאים הממוקדים ברקמות הלב והמוח. הסריקה עצמה נערכת כשעה לאחר הזרקת ה-FDG ונמשכת זמן רב יותר מסריקת CT רגילה. בבדיקה זו יש חשיפה לשני סוגים של קרינה: קרינת רנטגן משמעותית וקרינה רדיואקטיבית בכמות זעירה. בדיקה בסורק PET-MRI יכולה אפוא לחסוך את קרינת הרנטגן של סורק ה-CT.

בארצנו יש, נכון לשנת 2016, מכשיר PET-MRI אחד אשר נכנס ביולי 2015 אל המכון לרפואה גרעינית במרכז הרפואי אסותא ברמת החייל, לצורכי מחקר ואבחון רפואיים.