Tag Archives: גרדיאנט מקודד מופע

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE) MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE)

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE) הוא הגרדיאנט אשר גורם למופע שונה במקצת בין השורות באזור הסריקה כדי להבדיל ביניהן. הוא מופעל מספר פעמים רבות במהלך הבדיקה לשם פעולתו.