Tag Archives: מחסום דם-רשתית

גדוליניום מצליח לעבור את מחסום דם-רשתית בחולי שבץ מוחי MRI - בדיקות ואפליקציות

מאת: עופר בן חורין. מחקר אחרון, אשר פורסם ב-7 לפברואר 2018 בכתב העת Neurology, מצא שקיימת דליפה של גדוליניום אל מעבר למחסום זה אצל 75% מהנבדקים (כפי שהודגם בבדיקת המעקב לאחר 24 שעות מהזרקת הגדוליניום בסריקת ה-MRI הראשונית). ממצא לא צפוי זה גרם לחוקרי המכונים הלאומיים…לחצו להמשך קריאה