ארטיפקט התקפלות ב-MRI ואיך להימנע ממנו MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

ארטיפקט התקפלות ב-MRIארטיפקט התקפלות ב-MRI: סוג ארטיפקט נפוץ ב-MRI הוא ארטיפקט המכונה ארטיפקט התקפלות (aliasing artifact או wrap around artifact). ניתן לראות בתמונה המצורפת תמונת מוח במנח סגיטלי עם ארטיפקט התקפלות.

במצב שבו האזור האנטומי גדול יותר מגבולות הסריקה שנקבעו (גבולות הסריקה נקבעים בעזרת פרמטר שנקרא FOV – Field of View), התמונה נראית "מקופלת". סיבה אחרת להתקפלות יכולה להיות מיקום לא נכון של האיבר הנסרק.

הדרכים לתקן ארטיפקט זה הן, בין השאר, החלפת כיווני קידוד התדירות והמופע או הרחבת אזור הסריקה (פעולה שפוגעת ברזולוציה).