קטגוריה: MRI – מושגי יסוד ופיזיקה

מהי מגנטיזציה אורכית? MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

מגנטיזציה אורכית

  מגנטיזציה אורכית (longitudinal magnetization) היא מרכיב של וקטור המגנטיזציה הכולל בכיוון השדה המגנטי הקבוע. פולס הרדיו גורם להפחתה של מרכיב זה עד כדי ביטולו, ולאחריו הוא חוזר בהדרגתיות למצבו הראשוני. זוהי בעצם המגנטיזציה של גוף האדם אשר אותה אפשר להטות למגנטיזציה רוחבית ואז להצליח למדוד אותה. את שיקום המגנטיזציה האורכית, לשם הבדלה בין הרקמות

להמשך

גרדיאנטים (Gradients) ב-MRI MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

  שלושה סלילים הממוקמים בצמוד למגנט החיצוני במערכת ה-MRI. סלילים אלה, הנקראים גרדיאנטים, הם דו-קוטביים ומאופיינים בשדה מגנטי חלש יחסית ומדורג. עוצמת השיפוע של הגרדיאנטים ניתנת לשליטה, כמו גם כיוון, מועד ומשך פעולתם. תפקידיהם במערכת ה-MRI הם יצירת עירור מרחבי סלקטיבי שנועד להבדיל בין כל נקודה ונקודה באזור הסריקה והחלפת תפקידו של פולס ה-1800 בהחזרת

להמשך

גרדיאנט בוחר חתך (GSS) MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

גרדיאנט בוחר חתך (Slice Selection Gradient, GSS) הוא גרדיאנט שתפקידו להתמקד בחתך הנכון ובעובי הנכון באזור הסריקה הנתון. גרדיאנט זה, המופעל לזמן קצר בסמיכות לשידור פולס הרדיו, גורם לדירוג העצמה המגנטית בכיוון שבו מתבצעת הסריקה ולתדירות לרמור מדורגת של הפרוטונים בחתכי אזור הסריקה. בעזרתו גם ניתן לקבוע את עובי החתך שאת הפרוטונים שבו נרצה לערער.  

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE) MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE)

גרדיאנט מקודד מופע (Phase Encoding Gradient, GPE) הוא הגרדיאנט אשר גורם למופע שונה במקצת בין השורות באזור הסריקה כדי להבדיל ביניהן. הוא מופעל מספר פעמים רבות במהלך הבדיקה לשם פעולתו.