Tag Archives: MRI

איך להתגבר על קלאוסטרופוביה ב-MRI? MRI - בדיקות ואפליקציות

קלאוסטרופוביה ב-MRI

מאת: עופר בן חורין. נבדקים רבים חשים תחושות של קלאוסטרופוביה בכניסה לסורק ה-MRI וחלקם אף מסרב לבצע את הבדיקה. במאמר זה הדרכים להתמודד עם התופעות.

מהי תהודה ומהי תהודה מגנטית? MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

תהודה מגנטית

תהודה (יצירת הד) ובלועזית resonance (מקור המילה בלטינית: resono – להישמע שוב או להדהד) היא הנטייה של מערכת להתנדנד עם משרעת גדולה יותר…לחצו להמשך קריאה

מהי מגנטיזציה רוחבית? MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

מגנטיזציה רוחבית

    מגנטיזציה רוחבית (transverse magnetization) היא המרכיב הרוחבי של וקטור המגנטיזציה הכוללת במישור XY. היא כוח שקיים לכל פרוטון, אך כאשר לא נשלח עדיין פלוס רדיו היא נחשבת לכוח זניח. פולס הרדיו מאפשר למגנטיזציה האורכית להיהפך למגנטיזציה רוחבית בעזרת הטיית המגנטיזציה מהרכיב האורכי לרכיב הרוחבי. כמו כן הפולס מכניס את מופעי הפרוטונים למופע משותף ואז מאפשר

להמשך

מהי מגנטיזציה אורכית? MRI - מושגי יסוד ופיזיקה

מגנטיזציה אורכית

  מגנטיזציה אורכית (longitudinal magnetization) היא מרכיב של וקטור המגנטיזציה הכולל בכיוון השדה המגנטי הקבוע. פולס הרדיו גורם להפחתה של מרכיב זה עד כדי ביטולו, ולאחריו הוא חוזר בהדרגתיות למצבו הראשוני. זוהי בעצם המגנטיזציה של גוף האדם אשר אותה אפשר להטות למגנטיזציה רוחבית ואז להצליח למדוד אותה. את שיקום המגנטיזציה האורכית, לשם הבדלה בין הרקמות

להמשך

דימות נפחי תלת מימדי ב-MRI MRI - בדיקות ואפליקציות

    דימות נפחי תלת מימדי ב-MRI היא טכניקה המתאפשרת למשל ברצפי גרדיאנט אקו, ובה לא רוכשים חתך אחד בכל פרק זמן אלא מידע מבלוק או מקובייה, ורק לאחר מכן חותכים את הנפח לחתכים הרצויים, כולל חתכים אלכסוניים. כך החתך יכול להיות קטן מאוד ולאפשר הדגמה מוצלחת של ההיפופיזה, עצב השמיעה או עצב הראייה –

להמשך